KJ Baria

Klub Jeździecki Baria
Żabno 166, 37-455 Radomyśl n. Sanem
BPS S.A O/Stalowa Wola
09193012332005500066900001

Klub jeździecki ,,Baria” powstał w 2004 roku. Siedzibą klubu jest gospodarstwo hodowlane – stadnina koni w Żabnie. Celem działalności klubu jest rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania. Klub opiera swoje działanie na pracy społecznej członków i symapatyków. Członkowie klubu posiadają uprawnienia do prowadzenia nauki jazdy konnej ( 5 osób posiada uprawnienia instruktorskie).

(Agnieszka Bieńko i Driada – Białka 2006r.)

Klub realizuje swoje cele poprzez organizowanie kursów jazdy konnej dla osób poczatkujących i zaawansowanych, a takze treningi sportowe dla zawodników sekcji sportowej ( cztery zawodniczki startujace w konkursach skoków przez przeszkody). Klub zajmuje się organizowaniem imprez dla szerokiej publiczności, pokazów konnych w ramach imprez organizowanych na terenie naszej gminy ( pokazy konne z okazji dozynek, IX wojewódzkiej Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy, itp.).

Od 2005 roku jesteśmy organizatorami Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody. W 2005 roku odbyły się zawody amatorskie bez udziału przyjezdnych ekip i zawodników z innych klubów. Pokaz wykonany przez nasze młode, poczatkujące zawodniczki spotkał się z duzym zainteresowaniem licznej widowni oraz zaproszonych gości. Dlatego też w następnym roku zarząd zaplanował zawody oficjalne w skokach przez przeszkody, które zostały ujete w kalendarzu imprez jeździeckich w Okręgowym Związku Jeździeckim w Rzeszowie. W zawodach wzięło udział 25 zawodników z sześciu klubów województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zawody były dobrze przyjete zarówno przez środowisko jeżdzieckie jak i lokalna społeczność, wysoko ocenione za organizację i przygotowanie. To wszystkko spowodowało, iz zarząd klubu podjął decyzję o kontynuacji tej imprezy przez najbliższe lata. W dniu 5 sierpnia 2007 roku odbyły się II Regionalne Zawody Jeżdzieckie w skokach przez przeszkody zorganizowane na terenie stadnionu treningowego miejscowego klubu piłkarskiego w Żabnie. W zawodach wzięło udział 42 zawodników z piećdziecięcioma końmi reprezentującymi pietnaście klubów z województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zawody zostały objete honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Zygmunta Cholewińskiego i Starosy Stalowowolskiego Pana Antoniego Błądka. Wpółogranizatorem zawodów byli również: Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem, Gminne Centrum Kultury oraz Rada Sołecka w Żabnie. Organizację zawodów wsparli również lokalni przedsiębiorcy z terenu gminy i powiatu stalowowolskiego. Podczas zawodów, w przerwie konkursów odbył się gorąco przyjety przez publiczność pokaz sprawności XVII-wiecznych Wojsk Polskich w wykonaniu Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Sandomierza.

(Justyna Bieńko i Fart – Żabno 2007r.)

Organizacja zawodów ma na celu popularyzację jeździectwa w społeczeństwie oraz umożliwienie osobom uprawiającym ten sport sprawdzenie swoich umiejetności poprzez sportową rywalizację.

Działalność klubu jest skierowana również do osób, które nie są w stanie uprawiać jeżdziectwa na poziomie umozliwiającym starty w zawodach. prowadzimy rehabilitację dla osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz dla Stowarzyszenia Dzieci Autystycznych i Niewidomych. Organizujemy wycieczki dla firm, instytucji oraz szkół, podczas których dzieci i dorosli ogladają konie oraz mogą odbyć krótką przejażdżkę w siodle. Klub zapewnia kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć z zakresu nauki jazdy konnej, hipoterapii, treningu sportowego.

(Aleksandra Wianecka i Bekas – Żabno 2007r.)

Aby realizować swoje cele klub czyni starania o pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzetu jeździeckiego oraz środków do uprawiania sportu jeździeckiego i doskonalenia umiejetności zawodników. Oprócz ścisłej kadry, startującej już w zawodach w klubie trenuje sporo młodzieży chętnej do doskonalenia swoich umiejetności.

(Aleksandra Wianecka i Draba, Katarzyna Bieńko i Bachus, Justyna Bieńko i Fart – Żabno 2006r.)